سوالات پر تکرار

جواب سوالات پر تکرار هنگام نصب محصول ایست نود 32

وب سایت فعالسازی محصول ESET.RE/REGISTER میباشد . در صورت عدم دسترسی میتوانید از طریق ip سایت اقدام کنید . http://79.175.133.10/eset/

خطای فعالسازی

ECP   4099
ECP 20002 این خطا مربوط به اتصال آنتی ویروس به سرور می باشد.
ECP 20031

-------------------------------------------------------------------------------
ACT 7
Error 0097 کد لایسنس وارد شده با محصول نصب شده مطابقت ندارد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECP 4097 ساعت سیستم خود را روی تهران تنظیم کنید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

ACT 21 این خطا زمانی رخ می دهد که محصول شما در حال ارتقا به نسخه بالاتر باشد. سیستم خود را ری استارت کنید و دوباره برای فعالسازی تلاش کنید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

ACT 0
ACT 1 این خطا در نسخه 10 آنتی ویروس ESET گاها رخ می دهد که برای رفع آن می توانید از نسخه 12 این آنتی ویروس استفاده کنید.
ACT 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

ACT 32 لایسنسی را که وارد کردید مربوط به کشور شما نیست، Location سیستم خود را روی ایران تنظیم کنید.
ACT 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Error 0015

اعتبار کد لایسنس شما به اتمام رسیده و باید کد لایسنس جدید تهیه کنید.